Historik


Lisjö Säteri har anor från Gustav Vasas tid, han var en av de första ägarna enligt Lisjö ägarelängd. År 1674 kom Lisjö i Krister Horns ägo. Hans arvingar sålde sedan egendomen till Jonas Cedercrantz. Lisjö övergick sedan till C. J. Falkenberg, som i sin tur sålde egendomen till L. J. Adlerstedt. År 1751 såldes egendomen till Rosén von Rosenstein. Byggnaderna var då förfallna, men den nya ägaren återställde de snart i gott skick. Efter von Rosenstein kan man idag finna flera gamla läkeörter i trädgården, bl.a. pestrot som vackert avgränsar parken mot sjön. Godset och bruket såldes av von Rosenstein till Warner Groen år 1772. Groens söner sålde det år 1851 till Adolf Zethelius. År 1873 övergick egendomen till Surahammars bruks aktiebolag som genom sitt förvärv tryggade koltillgången till sin industri.


De äldsta byggnaderna på gården är idag fyra flygelbyggnader från 1670-talet. Den första herrgården var även den byggd på 1670-talet. Den var byggd i Karolinerstil och liknade den som finns idag. År 1804 reparerades flyglarna och år 1806 bekläddes husen utvändigt med tegel. Herrgården brann första gången i början av 1800-talet. Efter branden uppfördes en herrgård i 1800-tals stil. Den var mycket större än den gamla herrgården, och var tre våningar hög. Denna herrgård brann på vindsvåningen år 1937. Efter den byggdes den nuvarande herrgården upp, i samma stil som den första 1670-tals herrgården. På nedre botten finns dörrar, pelare och marmorgolv kvar, sedan före branden. Att herrgården är byggd på senare tid kan man se på taket, där lutningen på Karolinertaket är mindre än på herrgårdar byggda på 1600-talet. Alla fyra flyglarna är bevarade i originaluppförande från 1670-talet och har aldrig brunnit. Det kan man bl.a. se på de låga dörrposterna mellan rummen.


År 1746 anlade de dåvarande ägarna Anna och Lars Adlerstedt ett stångjärnsbruk vid Lisjö. Det kallades Larsansjö bruk efter förnamnen på ägarna Lars och Anna. Det omfattade en stångjärnshammare med två härdar, bredvid vattenverksanläggningen i vattendraget mellan södra och norra Lisjön. Larsansjö bruk bestod i över hundra år, tills det nedlades år 1854. Det återupptogs 1856, men bara för några år. År 1861 flyttades hela bruksrörelsen vid Larsansjö bruk till Surahammar. Därmed tystnade stångjärnshammaren, efter mer än ett sekellångt dunkande.

Ägarlängd

Gonom åren har Lisö haft flera ägare, främst brukspatroner som ledde arbetet vid bruket. Idag ägs och förvaltas egenomden i privat regi.