Välkommen


Lisjö Säteri är beläget i Västmanland nordväst om Västerås. Egendomen har sina anor tillbaka på 1600-talet då verksamheten kretsade kring bruket och den verksamhet som då bedrevs. Idag är fastigheten privatägd.


Welcome

Lisjö is located north west from Västerås, in the heart of the province of Västmanland. The Farm has its ancestry back to the 1600s where the activity revolved around the mill. The property is privately owned.


Boende


Under de senaste åren har stort fokus legat på utveckling av hyresbostäder. Idag  förvaltar  vi och hyr ut ett antal lägenheter. 


Living

   In recent years, great focus has been on development of rental housing. Today we manage and rent a number of apartments.


Verksamheten


Idag bedrivs bland annat omfattande lantbruksverksamhet på egendomen. Det innefattar bland annat växtodling och animalieproduktion, men även   skogsbruk, jakt, fiske samt uthyrning av bostäder.


Operations

Operations comprise several parts, including forestry, hunting, fishing, rental properties, crop and livestock production.