Välkommen

Välkommen

 

Lisjö Säteri är beläget i Västmanland nordväst om Västerås. Egendomen har sina anor tillbaka på 1600-talet då verksamheten kretsade kring bruket och den verksamhet som då bedrevs. Idag är fastigheten privatägd.

 

Welcome

Lisjö is located north west from Västerås, in the heart of the province of Västmanland. The Farm has its ancestry back to the 1600s where the activity revolved around the mill. The property is privately owned.

 

Bo hos oss

 

Vi har för närvarande tillgängliga lägenheter för uthyrning. Just nu är vi inne i ett förändringsarbete och lägger stort fokus på att förändra och förnya våra boenden. För mer information, klicka på länken ovan. Inom kort kommer vi kunna hyra ut nyrenoverade lägenheter.

 

Live with us

There are currently available apartments for rental. We are currentley in a process of change and put great emphasis on change and renew our accommodations. For further information and contact, use the link above.

 

Verksamheten

 

Idag bedrivs bland annat omfattande lantbruksverksamhet på egendomen. Det innefattar bland annat växtodling och animalieproduktion, men även skogsbruk, jakt, fiske samt uthyrning av bostäder, veterinärverksamhet samt kennel.

 

Operations

Operations comprise several parts, including forestry, hunting, fishing, rental properties, crop and livestock production.

 

 

Copyright © Lisjö Säteri All Rights Reserved